جزییات افزونه

Cil001
شماره افزونه
Cil001
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ITA379
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prunus
نام علمی
Prunus sp. L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Clone 32
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1fec34fd-841a-49cb-a04c-f14d0a5d1e08
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 February 2020
ایجاد شد
9 January 2014