جزییات افزونه

37
شماره افزونه
37
کد موسسه
GBR140
تاریخ اکتساب
June 1, 1991
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Breeding institute code
GBR140
accessions.pulic.p.display.ancest
Ler
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
NLD149
Laboratory of Genetics, Plant Sciences Group, Wageningen University
شماره افزونه اهداکننده
eceriferum, clavata
موسسه تکثیر ایمن
GBR140
آرایه‌بندی
جنس
Arabidopsis
نام علمی
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh
نام محصول ارائه شده
thale cress
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
eceriferum, clavata NLD149
شماره افزونه اهداکننده
eceriferum, clavata NLD149
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:209b1b56-3a7b-43d7-83b4-db6cac0d90ee
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
27 October 2016