جزییات افزونه

TARS 3670
شماره افزونه
TARS 3670
کد موسسه
USA108
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
5 June 1915
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Phyllostachys
نام علمی
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
PI 40842
شناسه دیگر
TARS 3670 USA126
شناسه دیگر
PI 40842
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:20c0d645-d664-43bb-8605-5d440f6cbfa7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد