جزییات افزونه

CGAY 0
شماره افزونه
CGAY 0
کد موسسه
USA026
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1998
وضعیت زیستی افزونه
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Gaylussacia
نام علمی
Gaylussacia spp.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شناسه دیگر
Gaylussacia Information USA126
شناسه دیگر
CGAY 0 USA126
نام افزونه
Gaylussacia Information
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:22dcf7f8-a89a-423f-8547-61988bcdce98
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
6 May 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد