جزییات افزونه

01Z5200031
شماره افزونه
01Z5200031
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1994
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
USA020
شماره افزونه اهداکننده
PI 515959
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus cruentus L.
نام محصول ارائه شده
purple amaranth
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PI 515959 USA020
شماره افزونه اهداکننده
PI 515959 USA020
نام افزونه
Montana 3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2449c821-2298-43c6-8616-2c4401cef2cb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد