جزییات افزونه

BRA 00055866-8
شماره افزونه
BRA 00055866-8
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA018
تاریخ اکتساب
1 August 1988
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Psychotria
نام علمی
Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes
نام محصول ارائه شده
Ipecacuanha
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
LAS 573
نام افزونه
Ipecacuanha
نام افزونه
Ipeca
نام افزونه
Poaia
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
23 July 1988
شماره جمع‌آوری
LAS 573
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:24f65cd8-77c4-4f25-8016-317fca7a1152
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ اکتبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
۲۴ آوریل ۲۰۱۸