جزییات افزونه

BRA 00055909-6
شماره افزونه
BRA 00055909-6
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA018
تاریخ اکتساب
1 May 1990
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Psychotria
نام علمی
Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes
نام محصول ارائه شده
Ipecacuanha
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
LAS 802
نام افزونه
Ipecacuanha
نام افزونه
Ipeca
نام افزونه
Poaia
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
26 April 1990
شماره جمع‌آوری
LAS 802
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:267dadc7-d1c8-4d4c-abcc-3a75b5b1e28f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
24 April 2018