جزییات افزونه

GUMP-TH00120
شماره افزونه
GUMP-TH00120
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 24, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
CAN130
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903402
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium hybridum L.
نام محصول ارائه شده
Swedish clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903402 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903402 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-2402
نام افزونه
AURORA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2402
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:27164f3c-0956-44f9-ab2e-e4324761635a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد