جزییات افزونه

243
شماره افزونه
243
کد موسسه
BEL002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Gossypium
نام علمی
Gossypium thurberi
نام محصول ارائه شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2888d2a2-773c-40a0-b2ef-5efdb0ab2698
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد