جزییات افزونه

IG 168135
شماره افزونه
IG 168135
کد موسسه
SYR002
تاریخ اکتساب
Invalid Date
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus clymenum L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
CWR0074
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زمین آیشی
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ITA15T
شماره جمع‌آوری
CWR0074
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2aa5c762-8e14-4d23-adba-84467e65cf70
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
17 January 2018
ایجاد شد
16 January 2018