جزییات افزونه

CPHY 1
شماره افزونه
CPHY 1
کد موسسه
USA026
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
August 31, 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Physocarpus
نام علمی
Physocarpus ribesifolius Kom.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
HVSC-30
شناسه دیگر
CPHY 1 USA126
شناسه دیگر
P. ribesifolius HVSC-30 USA126
شناسه دیگر
HVSC-30
شماره جمع‌آوری
HVSC-30
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 11, 2001
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
HVSC-30
موقعیت محل جمع‌آوری
12 miles northeast of Dalnegorsk, North Fork Red River.
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
44.68555556
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
135.59166667
ارتفاع محل جمع‌آوری
794
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-20.4-18.3-11.3-3.41.66.311.212.56.5-0.9-9.8-17.7
میانگین دما [°C]-15.9-13.1-6.31.66.910.815.216.611.74.5-5.0-13.2
بیشینه دما [°C]-11.2-7.9-1.36.712.315.319.320.816.99.9-0.2-8.6
بارش ماهانه [mm]16.018.026.055.081.0112.0130.0150.0125.068.042.023.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
1.2
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.6
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.2
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
111.0
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
20.8
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-20.4
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
41.2
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
14.5
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
-14.1
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
14.5
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
-14.1
بارش سالانه [mm]
846.0
بارش گرمترین ماه [mm]
150.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
16.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
65.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
405.0
بارش خشکترین ماه [mm]
57.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
405.0
بارش سردترین منطقه [mm]
57.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2c7f7567-a34f-4bc5-910c-acdb5c941ad0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد