جزییات افزونه

42352
شماره افزونه
42352
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
26 September 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
گونه
نام علمی
Lathyrus pratensis L.
محصول
Grasspea
نام محصول ارائه شده
grasspea
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
117/3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
21 August 1977
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
117/3
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۰۰۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2ea7216d-8fc2-4a36-9f6c-80aad703063d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد