جزییات افزونه

UD0400603
شماره افزونه
UD0400603
کد موسسه
UKR008
تاریخ اکتساب
1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus articula
نام محصول ارائه شده
vetchling
نامهای افزونه
شناسه دیگر
01344 RUS001
شماره جمع‌آوری
00561
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00561
موقعیت محل جمع‌آوری
Moskovskaya obl.
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
UKR008
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:321ff628-3f69-4f9e-b3d6-478461377ccd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد