جزییات افزونه

ROM002:7076
شماره افزونه
ROM002:7076
کد موسسه
ROM002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. subsp. distichon L.
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
spring barley
نامهای افزونه
شناسه دیگر
306 ROM002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:32dc8928-c7e8-4c62-9ee5-6c94520720d0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد