جزییات افزونه

AzGR-2406
شماره افزونه
AzGR-2406
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
1998
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
RUS001
شماره افزونه اهداکننده
1783
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. ssp.vulgare,var.pallidum Ser.
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
1783 RUS001
نام افزونه
Arpa
شناسه دیگر
TYB-1783 AZE015
شناسه دیگر
ZYI-1783 AZE015
شماره افزونه اهداکننده
1783 RUS001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:33ef6825-18df-4561-92b2-e22931846b5e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
27 October 2016