جزییات افزونه

ROM007:10613
شماره افزونه
ROM007:10613
موسسه دارنده
کد موسسه
ROM007
تاریخ اکتساب
1994
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
24
آرایه‌بندی
جنس
Cannabis
نام علمی
Cannabis sativa L. subsp. culta var. italica
نام محصول ارائه شده
hemp
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
24 ROM014
نام افزونه
B1 KUBAN
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3a3ce0cf-1b00-4afd-b9b1-ecdd24478498
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد