جزییات افزونه

NC095541
شماره افزونه
NC095541
کد موسسه
ESP025
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
ESP014
آرایه‌بندی
جنس
Eriobotrya
نام علمی
Eriobotrya japonica (Thunb) Lindl
نام محصول ارائه شده
Nispero japones
نامهای افزونه
نام افزونه
Panisello 72
شناسه دیگر
EJ050 ESP025
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Cataluña
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ESP025
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3a63b640-1ebf-444f-9d07-0ad338c4a9c6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد