جزییات افزونه

Sue007
شماره افزونه
Sue007
کد موسسه
ITA379
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
origine non nota
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
ITA378
آرایه‌بندی
جنس
Prunus
گونه
نام علمی
Prunus domestica L.
نام محصول ارائه شده
Plum
نامهای افزونه
نام افزونه
President
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3c052018-f1b8-49c2-8c5b-c92b9fbb1058
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
9 January 2014