جزییات افزونه

HRIGRU 6483
شماره افزونه
HRIGRU 6483
کد موسسه
GBR006
تاریخ اکتساب
1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
GBR006
شماره افزونه اهداکننده
DC74016
موسسه تکثیر ایمن
NLD037
آرایه‌بندی
جنس
Daucus
گونه
نام علمی
Daucus carota
نام محصول ارائه شده
carrot-autumn king
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
DC74016 GBR006
شماره افزونه اهداکننده
DC74016 GBR006
شناسه دیگر
OHLSENSENKE
نام افزونه
REGOL
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3fdf2c01-6f2a-4bbc-842d-5868db836111
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
21 September 2017
ایجاد شد
داده ارائه نشد