جزییات افزونه

CESC 1
شماره افزونه
CESC 1
کد موسسه
USA026
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
January 29, 1993
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Ancestral information (pedigree)
No data
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Escallonia
نام علمی
Escallonia angustifolia
نام محصول ارائه شده
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:43d5f4b3-baf5-40a2-bca2-49c74999fb4d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد