جزییات افزونه

NC079663
شماره افزونه
NC079663
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP103
تاریخ اکتساب
10 February 2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Medicago
نام علمی
Medicago lupulina L.
نام محصول ارائه شده
Lupulina
نامهای افزونه
شناسه دیگر
UNIOVI040 ESP103
شماره جمع‌آوری
40
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 July 2003
شناسه ماموریت جمع‌آوری
E088
شماره جمع‌آوری
40
موقعیت محل جمع‌آوری
Asturias, Asturias, Illano, San Esteban de los Buitres
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۳٫۳۱۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۶٫۸۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۵۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۳٫۱۴۵٫۸۶٫۵۹٫۲۱۱٫۶۱۳٫۷۱۳٫۸۱۲٫۴۹٫۳۵٫۳۳٫۵
میانگین دما [°C]۶٫۸۷٫۹۹٫۸۱۱۱۳٫۸۱۶٫۶۱۸٫۹۱۹٫۱۱۷٫۲۱۳٫۶۹٫۴۷٫۴
بیشینه دما [°C]۱۰٫۶۱۱٫۸۱۳٫۸۱۵٫۴۱۸٫۳۲۱٫۷۲۴٫۱۲۴٫۵۲۲۱۸۱۳٫۵۱۱٫۳
بارش ماهانه [mm]۹۰۷۹۷۴۷۹۶۶۴۹۳۲۴۲۶۲۸۹۱۱۶۱۰۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۲٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۳٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۳٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۷٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۷٫۳
بارش سالانه [mm]
۸۸۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۱۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۱۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۲۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۳۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۷۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:442b22ac-eb92-4325-910d-74b8a8c39160
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد