جزییات افزونه

355223
شماره افزونه
355223
موسسه دارنده
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
POL017
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Asperula
نام علمی
Asperula odorata L.
نام محصول ارائه شده
sweetscented bedstraw
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
AO04-268
توضیحات
Storage- in-situ
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 2004
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
AO04-268
موقعیت محل جمع‌آوری
Woj: dolnośląskie, Pow: jaworski, Gm: Bolków, wieś Nowe Rochowice
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۰٫۹۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۶٫۰۳۳۳۳۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۸٫۱‎−۶٫۶‎−۲٫۱۲٫۱۵٫۸۹٫۴۱۱٫۱۱۰٫۵۷٫۸۴‎−۰٫۶‎−۵٫۳
میانگین دما [°C]‎−۵٫۴‎−۳٫۷۱٫۴۶٫۶۱۰٫۷۱۴٫۲۱۵٫۹۱۵٫۵۱۲٫۲۷٫۸۲‎−۲٫۷
بیشینه دما [°C]‎−۲٫۷‎−۰٫۷۵٫۱۱۱٫۲۱۵٫۶۱۹۲۰٫۹۲۰٫۴۱۶٫۶۱۱٫۶۴٫۷‎−۰٫۱
بارش ماهانه [mm]۳۵۳۴۳۷۵۳۷۶۸۷۹۳۹۱۵۴۴۵۴۷۴۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۶٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۳٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۰٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۸٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۵٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۲٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۵٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۴
بارش سالانه [mm]
۶۹۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۹۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۷۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۰۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۷۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:489a5115-8562-4ee0-a376-66cd38da05c6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد