جزییات افزونه

UD0201278
شماره افزونه
UD0201278
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR004
تاریخ اکتساب
1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Glycine
نام علمی
Glycine max (L.) Mer.
محصول
Soybean
نام محصول ارائه شده
soybean
نامهای افزونه
شناسه دیگر
06935 RUS001
نام افزونه
TOCHI DAJ 7910
شماره جمع‌آوری
14591
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
14591
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Institute of Agriculture
ارتفاع محل جمع‌آوری
188
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:48b0906c-3320-41db-84d8-664db7c73df7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد