جزییات افزونه

UD0201280
شماره افزونه
UD0201280
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR004
تاریخ اکتساب
1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Glycine
نام علمی
Glycine max (L.) Mer.
محصول
Soybean
نام محصول ارائه شده
soybean
نامهای افزونه
نام افزونه
I 1
شماره جمع‌آوری
17491
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
17491
کد موسسه جمع‌آوری کننده
UKR004
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Institute of Agriculture
ارتفاع محل جمع‌آوری
188
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:48f64277-d807-4273-96a6-0d759e21f945
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد