جزییات افزونه

NC079647
شماره افزونه
NC079647
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP103
تاریخ اکتساب
10 February 2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Lotus
گونه
نام علمی
Lotus corniculatus L.
محصول
Loto de los prados
نامهای افزونه
شناسه دیگر
UNIOVI025 ESP103
شماره جمع‌آوری
LO25
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 July 2003
شناسه ماموریت جمع‌آوری
E088
شماره جمع‌آوری
LO25
موقعیت محل جمع‌آوری
Asturias, Asturias, Navia, Viesgo
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۳٫۵۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۶٫۷۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۵٫۲۵٫۹۷٫۵۸٫۳۱۰٫۹۱۳۱۵٫۱۱۵٫۲۱۴٫۱۱۱۷٫۳۵٫۶
میانگین دما [°C]۸٫۸۹٫۶۱۱٫۳۱۲٫۵۱۵۱۷٫۶۱۹٫۷۱۹٫۹۱۸٫۴۱۵٫۱۱۱٫۳۹٫۴
بیشینه دما [°C]۱۲٫۴۱۳٫۴۱۵٫۲۱۶٫۷۱۹٫۲۲۲٫۲۲۴٫۳۲۴٫۷۲۲٫۷۱۹٫۳۱۵٫۳۱۳٫۳
بارش ماهانه [mm]۸۱۷۰۶۸۷۸۶۰۴۵۳۲۴۳۶۱۸۶۱۱۲۹۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۴٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۹٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۵٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۹٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۹٫۲
بارش سالانه [mm]
۸۳۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۱۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۹۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۲۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۳۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۴۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4b5ad70b-36b4-410a-9748-f2a5f9c18f49
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد