جزییات افزونه

TAe
شماره افزونه
TAe
کد موسسه
ITA384
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
Chinese Spring/D. villosum//Chinese Spring
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
CSxV63
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4cb9e782-08e4-4554-8375-b42f3cb07cbf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 September 2017
ایجاد شد
9 January 2014