جزییات افزونه

GS 2255
شماره افزونه
GS 2255
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU069
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU069
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L.
محصول
summer barley
نامهای افزونه
نام افزونه
Calcule
توضیحات
distichous, summer form, very good brewing quality, early - middle maturity, all-purpose
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4dd0cc4b-3a8b-4914-8a16-88e0a280bbdb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴