جزییات افزونه

GS 2255
شماره افزونه
GS 2255
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU069
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU069
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L.
نام محصول ارائه شده
summer barley
نامهای افزونه
نام افزونه
Calcule
توضیحات
distichous,:all-purpose,:early - middle maturity,:very good brewing quality,:summer form
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4dd0cc4b-3a8b-4914-8a16-88e0a280bbdb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴