جزییات افزونه

GR 152
شماره افزونه
GR 152
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
April 12, 1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
نیمه‌طبیعی-وحشی/کاشته شده
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
90
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 1991
منبع جمع‌آوری
چراگاه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
GFP-1991
شماره جمع‌آوری
90
موقعیت محل جمع‌آوری
Ostfriesisch-Oldenburgische Geest
کد موسسه جمع‌آوری کننده
DEU146
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
53.133333
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
7.5
مختصات مبهم
4800
ارتفاع محل جمع‌آوری
0
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-1.3-1.50.83.57.310.512.312.19.86.73.00.4
میانگین دما [°C]1.01.24.17.711.915.216.516.414.010.25.52.5
بیشینه دما [°C]3.33.97.612.016.619.920.820.818.313.78.04.7
بارش ماهانه [mm]64.046.053.048.061.073.083.077.068.065.075.071.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
8.9
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
7.2
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
56.9
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
20.8
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-1.5
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
22.3
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
16.0
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
4.3
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
16.0
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
1.5
بارش سالانه [mm]
784.0
بارش گرمترین ماه [mm]
83.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
46.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
17.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
233.0
بارش خشکترین ماه [mm]
147.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
233.0
بارش سردترین منطقه [mm]
181.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:50437a90-774c-4794-8a97-e5997dae16f3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد