جزییات افزونه

01C0204047
شماره افزونه
01C0204047
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
K 11899
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. carthlicum (Nevski) A. Love & D. Love
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
spring wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
K 11899 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
K 11899 RUS001
نام افزونه
T. persicum..
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:508329e4-9a55-4701-a082-0331b6519e4f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد