جزییات افزونه

Lim041
شماره افزونه
Lim041
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ITA398
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Limonium
گونه
نام علمی
Limonium densissimum (Pignatti) Pignatti
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
BOT7.02
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
regione Sicilia
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:51f85807-5c72-4994-9c65-13270ac6ba19
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 February 2020
ایجاد شد
28 October 2016