جزییات افزونه

IG 168124
شماره افزونه
IG 168124
کد موسسه
SYR002
تاریخ اکتساب
Invalid Date
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Lathyrus
نام علمی
Lathyrus clymenum L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
CWR0075
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ITA15T
شماره جمع‌آوری
CWR0075
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5804acdd-4f48-4c4b-95d7-231f8e726706
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
17 January 2018
ایجاد شد
16 January 2018