جزییات افزونه

69445
شماره افزونه
69445
کد موسسه
GBR004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
April 11, 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
طبیعی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Cenchrus
گونه
نام علمی
Cenchrus violaceus (Lam.) Morrone
محصول
Pearl millet
نام محصول ارائه شده
pearlmillet
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
S-87-170
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
January 27, 1988
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
S-87-170
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5853dc9c-8115-4a82-bd2a-17f621158e63
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد