جزییات افزونه

01Z5200013
شماره افزونه
01Z5200013
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1994
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus caudatus L.
نام محصول ارائه شده
love
نامهای افزونه
نام افزونه
Kamerun
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:59ee7a3c-8db0-49d9-894d-07d65f3c10d1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد