جزییات افزونه

01Z5200020
شماره افزونه
01Z5200020
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1994
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus caudatus L.
نام محصول ارائه شده
love
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5e8b7a3e-3e64-4641-9f2e-6bc14edb6951
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد