جزییات افزونه

01C0102674
شماره افزونه
01C0102674
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1976
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
ZG 5997-66/TP 114/1965 A//ZG 5997-66 (=ZLATOKLASA)
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Zlatoklasa
نام افزونه
Zg 4364/73 (Zagreb)
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5e933ba7-c9a9-44ac-b9c4-8cd83c951ee6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد