جزییات افزونه

GR 167
شماره افزونه
GR 167
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
January 21, 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DEU273
شماره افزونه اهداکننده
900399
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
900399 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
900399 DEU273
شناسه دیگر
900399 DEU273
نام افزونه
POLUS
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5f828f03-33ff-4d8b-97a0-793864d7abaf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد