جزییات افزونه

AzGR-4318
شماره افزونه
AzGR-4318
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
17 July 1957
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Laurus
گونه
نام علمی
Laurus nobilis L.
نام محصول ارائه شده
poppy
نامهای افزونه
نام افزونه
Yakhshi lavr
شناسه دیگر
DERMAN-72 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-72 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-72
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
17 July 1957
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-72
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5ff72401-da92-49e2-967f-94a45a69fbc7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
27 October 2016