جزییات افزونه

BRA 00055884-1
شماره افزونه
BRA 00055884-1
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA018
تاریخ اکتساب
1 June 1989
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Psychotria
نام علمی
Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes
محصول
Ipecacuanha
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
LAS 694
نام افزونه
Ipecacuanha
نام افزونه
Ipeca
نام افزونه
Poaia
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
27 May 1989
شماره جمع‌آوری
LAS 694
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6050f493-b3f9-4d1c-bf10-2397cc741666
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ اکتبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
۲۴ آوریل ۲۰۱۸