جزییات افزونه

Lim036
شماره افزونه
Lim036
کد موسسه
ITA398
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
ITA398
accessions.pulic.p.display.ancest
L. bonduelli x L. sinuatum
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Limonium
گونه
نام علمی
Limonium bonduelli x sinuatum
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
LEMON
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6165df49-757b-4aef-a69e-b1fcbceaf112
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 September 2017
ایجاد شد
28 October 2016