جزییات افزونه

Lim036
شماره افزونه
Lim036
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ITA398
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
ITA398
Ancestral information (pedigree)
L. bonduelli x L. sinuatum
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Limonium
گونه
نام علمی
Limonium bonduelli x sinuatum
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
LEMON
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6165df49-757b-4aef-a69e-b1fcbceaf112
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۸ اکتبر ۲۰۱۶