جزییات افزونه

BRA 00055894-0
شماره افزونه
BRA 00055894-0
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA018
تاریخ اکتساب
1 June 1989
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Psychotria
نام علمی
Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes
محصول
Ipecacuanha
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
LAS 719
نام افزونه
Ipecacuanha
نام افزونه
Ipeca
نام افزونه
Poaia
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
30 May 1989
شماره جمع‌آوری
LAS 719
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6740931d-93ed-4ffa-8703-592669b93972
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ اکتبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
۲۴ آوریل ۲۰۱۸