جزییات افزونه

01Z5200014
شماره افزونه
01Z5200014
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1994
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus tricolor L.
نام محصول ارائه شده
Chinese amaranth
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:69fe6027-0112-4a64-949e-8a321bb0a0cc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد