جزییات افزونه

NC079665
شماره افزونه
NC079665
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP103
تاریخ اکتساب
22 July 2004
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Melilotus
نام علمی
Melilotus parviflora Desf.
محصول
Meliloto
نامهای افزونه
شناسه دیگر
UNIOVI042 ESP103
شماره جمع‌آوری
42
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
31 July 2003
شناسه ماموریت جمع‌آوری
E088
شماره جمع‌آوری
42
موقعیت محل جمع‌آوری
Galicia, Lugo, Barreiros, Reinante
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۳٫۵۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷٫۱۸۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۹
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۵٫۶۶٫۳۷٫۹۸٫۶۱۱٫۱۱۳٫۳۱۵٫۴۱۵٫۵۱۴٫۳۱۱٫۳۷٫۸۶
میانگین دما [°C]۹٫۱۹٫۹۱۱٫۶۱۲٫۷۱۵٫۱۱۷٫۶۱۹٫۷۲۰۱۸٫۵۱۵٫۲۱۱٫۵۹٫۷
بیشینه دما [°C]۱۲٫۷۱۳٫۵۱۵٫۴۱۶٫۸۱۹٫۲۲۲۲۴۲۴٫۵۲۲٫۷۱۹٫۲۱۵٫۴۱۳٫۴
بارش ماهانه [mm]۹۱۷۸۷۵۷۶۶۳۴۵۳۰۴۱۶۳۹۰۱۱۵۱۰۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۴٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۸٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۵٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۸٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۹٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۹٫۵
بارش سالانه [mm]
۸۷۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۱۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۱۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۱۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۳۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۷۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6bc6e13c-bdca-45e4-ae65-a68ef4e13148
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد