جزییات افزونه

Al 0001
شماره افزونه
Al 0001
کد موسسه
ITA378
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
ITA380
آرایه‌بندی
جنس
Prunus
گونه
نام علمی
Prunus armeniaca L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Harrow Red*
نام افزونه
HW 458
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6e05dee4-1c16-4e6a-94c3-9741ec28d00c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
2 December 2018
ایجاد شد
9 January 2014