جزییات افزونه

RAW; Bulgarien; keine WP Nr
شماره افزونه
RAW; Bulgarien; keine WP Nr
کد موسسه
DEU005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU005
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Brassica
نام علمی
Brassica napus
نام محصول ارائه شده
winter rape
نامهای افزونه
نام افزونه
Trust CL
توضیحات
winter form,:Central and Eastern Europe,:good stability,:good winter hardiness,:mid-early,:00-quality,:hybrid species,:resistance to Clearfield (Imazamox)
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:719fc4ea-87b1-4cf6-8d2e-071202413f14
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
1 December 2018