جزییات افزونه

W6 3097
شماره افزونه
W6 3097
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
November 8, 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
Abawi# 1a
آرایه‌بندی
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus vulgaris L.
محصول
Beans
نام محصول ارائه شده
beans
نامهای افزونه
نام افزونه
Abawi# 1a
شناسه دیگر
W6 3097 USA126
شناسه دیگر
Abawi# 1a
شماره افزونه اهداکننده
Abawi# 1a
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:71ed3ace-a02b-45d6-a6f4-879c8156f97e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد