جزییات افزونه

355176
شماره افزونه
355176
موسسه دارنده
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
POL017
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Asarum
گونه
نام علمی
Asarum europaeum L.
نام محصول ارائه شده
asarabacca
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
KP04-233
توضیحات
Storage- in-situ
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 2004
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
KP04-233
موقعیت محل جمع‌آوری
Woj: dolnośląskie, Pow: średzki, Gm: Środa Śląska,wieś Rakoszyce
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۱٫۰۸۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۶٫۶۶۶۶۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۵٫۸‎−۴٫۶‎−۰٫۶۳٫۳۷٫۳۱۰٫۹۱۲٫۳۱۱٫۸۸٫۹۴٫۹۰٫۷‎−۳٫۳
میانگین دما [°C]‎−۲٫۸‎−۱٫۳۳٫۴۸٫۴۱۲٫۸۱۶٫۳۱۷٫۸۱۷٫۴۱۴۹٫۳۳٫۷‎−۰٫۵
بیشینه دما [°C]۰٫۲۲۷٫۵۱۳٫۶۱۸٫۴۲۱٫۸۲۳٫۴۲۳٫۱۱۹٫۱۱۳٫۷۶٫۸۲٫۳
بارش ماهانه [mm]۲۵۲۴۲۸۳۹۶۳۷۳۸۳۷۴۴۶۳۸۳۷۳۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۲٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۵٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۰٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱٫۶
بارش سالانه [mm]
۵۶۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۷۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۸۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:72aa781f-b064-4c34-aebf-5e3ad578057b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد