جزییات افزونه

BRA 00028519-7
شماره افزونه
BRA 00028519-7
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA001
تاریخ اکتساب
January 12, 1976
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. raça cateto
نام محصول ارائه شده
Teosinte
نامهای افزونه
نام افزونه
CATETO SÃO SIMÃO
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 24, 1975
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7389921a-cacc-4961-9b2f-55c4129b5020
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
25 April 2018