جزییات افزونه

W6 31522
شماره افزونه
W6 31522
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
September 20, 2007
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
IG 123359
شناسه دیگر
4325
شناسه دیگر
K-6468
شناسه دیگر
W6 31522 USA126
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1997
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:741f0bdf-d946-4bd3-bbe6-7d82e548aa3b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد