جزییات افزونه

BRA 00000004-2
شماره افزونه
BRA 00000004-2
کد موسسه
BRA003
تاریخ اکتساب
29 April 1983
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa L.
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Arroz
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
29 April 1983
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳٫۹۱۹۳۰۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵۶٫۰۲۷۷۸۳
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۸۲۱٫۹۲۲٫۱۲۲٫۳۲۲٫۳۲۲٫۱۲۲٫۱۲۲٫۴۲۲٫۵۲۲٫۶۲۲٫۷۲۲٫۲
میانگین دما [°C]۲۵٫۷۲۵٫۸۲۶٫۱۲۶٫۳۲۶٫۲۲۶٫۱۲۶٫۵۲۷٫۱۲۷٫۷۲۸۲۷٫۵۲۶٫۴
بیشینه دما [°C]۲۹٫۷۲۹٫۷۳۰٫۱۳۰٫۴۳۰٫۱۳۰٫۱۳۰٫۹۳۱٫۹۳۳۳۳٫۴۳۲٫۳۳۰٫۷
بارش ماهانه [mm]۲۷۲۲۳۲۲۱۳۳۴۷۴۲۱۳۴۴۲۷۶۱۶۴۶۸۴۳۸۴۱۸۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۱٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۸
بارش سالانه [mm]
۲٬۶۵۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۲۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۱۱۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۹۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۹۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۷۱۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:756c169d-0ccc-4bec-9981-163b864b6698
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 October 2019
ایجاد شد
1 May 2018