جزییات افزونه

ROM014:2080
شماره افزونه
ROM014:2080
کد موسسه
ROM014
تاریخ اکتساب
1994
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط درون‌زاد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Cannabis
نام علمی
Cannabis sativa L. subsp. culta var. italica
محصول
hemp
نامهای افزونه
شناسه دیگر
28 ROM014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1994
موقعیت محل جمع‌آوری
Timis, Lovrin
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۵٫۹۷۴۴۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۰٫۷۷۷۷۷۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۴٫۲‎−۱٫۸۱٫۴۵٫۶۱۰٫۳۱۳٫۶۱۴٫۷۱۴٫۳۱۱٫۱۶٫۴۲٫۳‎−۱٫۴
میانگین دما [°C]‎−۱٫۱۱٫۷۶٫۵۱۱٫۱۱۶٫۲۱۹٫۴۲۱۲۰٫۷۱۷٫۳۱۲۵٫۹۱٫۲
بیشینه دما [°C]۲۵٫۳۱۱٫۶۱۶٫۷۲۲٫۱۲۵٫۳۲۷٫۴۲۷٫۱۲۳٫۶۱۷٫۶۹٫۵۳٫۸
بارش ماهانه [mm]۳۵۳۴۳۳۴۵۶۱۷۶۵۸۵۱۳۹۳۶۴۷۴۸
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۶٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۷٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۴٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۱٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۰٫۶
بارش سالانه [mm]
۵۶۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۷۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۹۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۰۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۸۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:77e45819-97e7-431a-9903-84ad6275e00a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد